Förslag till rådets förordning om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning av protokollet 2000-2001 om fastställande för perioden 1 januari 2000-31 december 2002 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Revolutionära folkrepubliken Guineas regering när det gäller fiske utanför Guineas kust