Písomná otázka E-008169/11 Marianne Thyssen (PPE) Komisii. Rozdiel medzi zvieratami určenými na výrobu potravín a zvieratami, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, pri označovaní krmív pre zvieratá