Doporučení Rady ze dne 12. července 2016 k národnímu programu reforem Kypru na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Kypru z roku 2016