Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 23, 31 styczeń 2007