SKRIFTLIG FRÅGA P-1544/00 från Vitaliano Gemelli (PPE-DE) till rådet. Den ekonomiska och monetära politiken.