KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 777/95 af 5. april 1995 om fastsættelse af importafgifter for melasse