Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου με την οποία διατυπώνεται σύσταση για την κάλυψη των ελλείψεων που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση του 2019 σχετικά με την εφαρμογή από τη Σουηδία του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων