Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa I la tratat