Kohtuasi C-78/13 P: Constantin Hârsulescu 15. jaanuaril 2013. esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. novembri 2012 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-400/12: Hârsulescu versus Rumeenia