Lieta C-363/05: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar VAT and Duties Tribunal, Londona, 2005. gada 19. septembra rīkojumu lietā 1) JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, 2) The Association of Investment Trust Companies pret Commissioners of HM Revenue and Customs