Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 oktober 2005 in zaak C-522/03 (verzoek van het Oberlandesgericht München om een prejudiciële beslissing): Scania Finance France SA tegen Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co. (Executieverdrag — Erkenning en tenuitvoerlegging — Weigeringsgronden — Begrip regelmatige betekening of kennisgeving )