Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 156, 16 czerwiec 2012