SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-3527/03 af Rijk van Dam (EDD) til Kommissionen. Revisionsrettens særberetning nr. 4/2003 om udvikling af landdistrikterne: støtte til ugunstigt stillede områder.