Rozporządzenie Komisji (UE) nr 998/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w wodach obszarów VIIf oraz VIIg przez statki pływające pod banderą Irlandii