Verordening (EG) nr. 162/2005 van de Commissie van 31 januari 2005 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst