Komisjoni määrus (EÜ) nr 162/2005, 31. jaanuar 2005, millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames