Nařízení Komise (ES) č. 162/2005 ze dne 31. ledna 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc