Lēmumu par darbības licenču piešķiršanu vai anulēšanu publikācija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu 13. panta 4. punktu (Dokuments attiecas uz EEZ)