Uredba Komisije (ES) št. 789/2005 z dne 25. maja 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1858/93 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 404/93 v zvezi s programi pomoči za nadomestitev izpada dohodka od prodaje v sektorju banan