Uredba Komisije (ES) št. 1200/2007 z dne 15. oktobra 2007 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Asiago (ZOP))