Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2007 z  15. októbra 2007 , ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zaznamenaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Asiago (CHOP)]