Regulamentul (CE) nr. 1200/2007 al Comisiei din 15 octombrie 2007 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Asiago (DOP)]