Komisijas Regula (EK) Nr. 1200/2007 ( 2007. gada 15. oktobris ), ar ko apstiprina izmaiņas, kuras nav maznozīmīgas, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ( Asiago (ACVN))