2007 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1200/2007, patvirtinantis esminius saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimus ( Asiago (SKVN))