Komisjoni määrus (EÜ) nr 1200/2007, 15. oktoober 2007 , millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis (Asiago (KPN))