Zadeva T-190/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 25. marca 2019 – Solwindet las Lomas/Komisija (Ničnostna tožba — Državne pomoči — Shema pomoči za obnovljive vire energije — Predhodni postopek preučitve — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom — Tožba, ki jo vloži prejemnik — Neobstoj pravnega interesa — Nedopustnost)