Lieta T-190/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 25. marta rīkojums — Solwindet las Lomas/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Atbalsta shēma, ko piešķir atjaunojamiem energoresursiem — Iepriekšējas izskatīšanas procedūra — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma tiek atzīta par saderīgu ar iekšējo tirgu — Atbalsta saņēmēja celta prasība — Intereses celt prasību neesamība — Nepieņemamība)