asia T-190/18: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 25.3.2019 — Solwindet las Lomas v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuki — Uusiutuvien energialähteiden tukijärjestelmä — Alustava tutkintamenettely — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi — Tuensaajan nostama kanne — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Tutkimatta jättäminen)