kohtuasi T-190/18: Üldkohtu 25. märtsi 2019. aasta määrus — Solwindet las Lomas versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Taastuvenergia toetamise kava — Esialgne uurimismenetlus — Otsus, mistunnistab abikava siseturuga kokkusobivaks — Abi saaja esitatud hagi — Põhjendatud huvi puudumine — Vastuvõetamatus)