Mål T-177/15: Tribunalens beslut av den 15 februari 2016 – Grandel mot harmoniseringskontoret – Beautyge Beauty Group (Beautygen)