Kohtuasi T-177/15: Üldkohtu 15. veebruari 2016. aasta määrus – Grandel versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Beautyge Beauty Group (Beautygen)