Υπόθεση T-177/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016 — Grandel κατά ΓΕΕΑ — Beautyge Beauty Group (Beautygen)