Sag T-177/15: Rettens kendelse af 15. februar 2016 — Grandel mod KHIM — Beautyge Beauty Group (Beautygen)