Věc T-177/15: Usnesení Tribunálu ze dne 15. února 2016 – Grandel v. OHIM – Beautyge Beauty Group (Beautygen)