Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Kokott - 18. aprila 2013. # Francoska republika proti Evropski komisiji. # Pritožba - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - Strukturna pomoč Skupnosti regiji Martinique - Znižanje finančne pomoči - Javna naročila gradenj - Skladnost aktivnosti z določbami Unije - Usklajevanje postopkov za oddajo javnih naročil gradenj - Direktiva 93/37/EGS - Člen 2 - Pojem ‚neposredna subvencija‘ - Pojem ‚športni, rekreacijski in počitniški objekti‘. # Zadeva C-115/12 P. TITJUR Francija proti Komisiji