Generalinės advokatės J. Kokott išvada, pateikta 2013 m. balandžio 18 d.