Προτάσεις της γενικης εισαγγελέα Kokott της 18ης Απριλίου 2013.