Mål C-252/03: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Cour administrative (Storhertigdömet Luxemburg) av den 3 juni 2003 i målet mellan Ministre de l'économie och Millenium Pharmaceuticals Inc., ett bolag bildat enligt amerikansk rätt, tidigare Cor Therapeutics Inc.