Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mischo fremsat den 12. december 1990. # Manuel Martínez Vidal mod Gemeenschappelijke Medische Dienst. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Nederlandene. # Social sikring - anerkendelse af uarbejdsdygtighed. # Sag C-344/89. TITJUR Martínez Vidal