Pisno vprašanje E-3923/05 vlaga Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) za Komisijo. Ugotovitve Računskega sodišča v zvezi z izvajanjem in preverjanjem kmetijsko-okoljskih stroškov