Ευρετήριο της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και άλλων πράξεων των κοινοτικών οργάνων. Τόμος II Χρονολογικό ευρετήριο Αλφαβητικό ευρετήριο (Ημερομηνία αναφοράς: 1η Δεκεμβρίου 1987) 10ή Έκδοση