Euro kursas (Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.) 2020 m. kovo 19 d. 2020/C 91/05