Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και υδραυλικών εγκαταστάσεων — Ανοικτή διαδικασία — Προκήρυξη υπηρεσιών