SKRIFTLIG FRÅGA E-3644/03 från Salvador Jové Peres (GUE/NGL) till kommissionen. Reform av den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja.