Mål T-78/15: Tribunalens dom av den 17 mars 2016 – Mudhook Marketing mot harmoniseringskontoret (IPVanish) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket IPVanish — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)