Zaak T-78/15: Arrest van het Gerecht van 17 maart 2016 — Mudhook Marketing/BHIM (IPVanish) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk IPVanish — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]