T-78/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. március 17-i ítélete – Mudhook Marketing kontra OHIM (IPVanish) („Közösségi védjegy — Az IPVanish közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)