Predmet T-78/15: Presuda Općeg suda od 17. ožujka 2016. – Mudhook Marketing protiv OHIM-a (IPVanish) („Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice IPVanish — Apsolutni razlog za odbijanje — Izostanak razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)