Sag T-78/15: Rettens dom af 17. marts 2016 — Mudhook Marketing mod KHIM (IPVanish) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket IPVanish — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)