Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1990 περί εφαρμογής γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών που παρατάθηκε για το έτος 1993, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92